references

 • Diverse stabiliteitsstudies van nieuwbouw en verbouwingen (klassiek, staalbouw, houtskeletbouw)
  Axcis architecten, Toro architecten, Carambarchitecture, Martin Vandereyt & Zonen
 • Expertises privé en gerechterlijk
  Rechtbanken te Leuven, Hasselt, Brussel en Gent
 • Waterhuishoudingsplan Tour & Taxis te Brussel
  3E
 • Advies duurzaam gebruik water inzake milieuvergunning
  Golf & Business Association Kampenhout
 • Waterhuishoudingsstudie XL Holding te Oostende
  Devestele Architecten
 • Advies duurzaam omgaan met water Oude Dokken te Gent
  AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
 • Oppervlaktewatermodelleringsstudies van de Winge, Vunt, Laarse Beek en Voer
  Vlaamse Milieumaatschappij en Provincie Antwerpen
 • Nevengeulen voor herstel vrije vismigratie op de Laan, Nethen en Jeker
  Vlaamse Milieumaatschappij
 • Hydraulische studie voor de inrichting van Prosperpolder Zuid als natuurgebied
  Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (i.o.v. Arcadis Belgium)
 • Inrichting van Kalkense meerssen, polder Kruibeke en het Zwin
  Vlaams Gewest Afdeling Natuur en Bos (i.o.v. Arcadis Belgium)
 • Onderzoek bebouwbaarheid van de vallei Laarse Beek te Brasschaat-Schoten
  Aquafin (i.o.v. Arcadis Belgium)

Consultancy and expert services: structural expert – water – environment